कस्तो अचम्म : साढे सातमहिनामै Toilet जन्मियो बच्चा..आमाको होस् नै छैन, पिता को थाहा नै छैन?अस्पताल..