यति शक्तिशाली हुन्छ नम्रता यसरी बिन्ती गरे पछि मुखमै आएको यी ब्यक्तिलाई छोड़ी दियो यो जनावरले