हनुमाने सिक्का र एकमुखे रुद्राक्ष देख्ने बितिकै पनि हाम्रो भाग्य बद्लिने छ